INFORMACIJA O OBRADI OSOBNIH PODATAKA I COOKIES

Društvo D.A.D.O. d.o.o. (u daljnjem tekstu: Optika Dado) poštuje pravo na privatnost pojedinca. Ova informacija namijenjena je svima koji posluju sa nama putem naše Optike Dado, te vas ovim putem želimo obavijestiti da kao voditelj obrade vaših osobnih podataka djelujemo odgovorno u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i drugim propisima koji uređuju obradu osobnih podataka.
Vaše podatke čuvamo i obrađujemo isključivo u svrhu savjetovanja, kompjuterski pregled vida i dijagnostiku prilikom izrade, popravka i prodaje naočala, te pružanja ostalih povezanih usluga koje želite i očekujete od nas. Uzimamo u obzir vaše pravo na privatnost i želimo da budete svjesni svojih prava pri obradi osobnih podataka koji se odnose na vas.

Tko je voditelj odgovoran za obradu vaših podataka?

Voditelj obrade je D.A.D.O. d.o.o., Varaždinska 16, 10360 Sesvete, OIB 13858211863. Odgovorna osoba za prikupljanje i obradu osobnih podataka u Optici Dado je Danijel Novak, kontakt@optika-dado.hr , 01 2009-004.
Vašim osobnim podacima raspolažu zaposlenici Optike Dado u skladu s načelima i provedbom tehničkih i organizacijskih mjera definiranih Općom uredbom o zaštiti podataka.

Koje se informacije smatraju osobnim podacima?

Osobni podaci su informacije koje se odnose na vas, a bez kojih ne možemo napraviti uslugu savjetovanja, kompjuterski pregled vida i dijagnostiku prilikom izrade, popravka i prodaje naočala (kao što su vaše ime i prezime, adresa prebivališta/boravišta, datum rođenja, kontakt podaci, kao i sve druge informacije koje mogu identificirati identitet pojedinca i koje se odnose na njega).

U koju svrhu i temeljem koje pravne osnove obrađujemo vaše podatke?

Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem zakonskih propisa, u skladu sa zahtjevima Opće uredbe o zaštiti podataka EU-a (GDPR), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, te drugim važećim propisima koji uređuju poslove savjetovanja, kompjuterski pregled vida i dijagnostiku prilikom izrade, popravka i prodaje naočala i zaštite osobnih podataka.
Pravna osnova za obradu osobnih podataka za pred-radnje i post-radnje, a sa svrhom savjetovanja, kompjuterski pregled vida i dijagnostiku prilikom izrade, popravka i prodaje naočala, te pružanja ostalih povezanih usluga koje želite i očekujete od nas, kako je definirano u GDPR Uredbi i drugim propisima. Ova pravila primjenjujemo i u slučaju da obrađujemo posebne kategorije osobnih podataka (npr. Zdravstvene informacije, životne navike (radi ispravnog odabira proizvoda, kako bi smo čim bolje definirali krajnji proizvod za klijente)).
Također obrađujemo osobne podatke kako bismo poštivali svoje izravne pravne interese ili pravne interese trećih strana. Takve su obrade potrebne u slijedećim primjerima:
• iz pravnih razloga (na primjer, dostavljanje recepata HZZO, narudžba posebnih vrsta stakala na ime i prezime, dioptrija);
• iz poslovnih razloga (na primjer, ispravna prodaja ortopedskog pomagala, odnosno naočala s dioptrijom, podaci o kupnji);
• iz sigurnosnih razloga (na primjer, izbjegavanje kompromitiranja integriteta, originalnosti, dostupnosti ili povjerljivosti podataka);
• iz tržišnih razloga (na primjer, direktni marketing, oglašavanje naše usluge, kao i istraživanja tržišta i ankete);
Vaše osobne podatke također obrađujemo i kako bismo ispunili naše zakonske obveze. To uključuje naše obveze ispunjavanja zahtjeva HZZO ili drugih možebitnih nadzornih tijela, poreznih obveza, kao i naših zahtjeva nastalih temeljem savjetovanja ili ispitivanja potreba i zahtjeva naših klijenata.
Vaši osobni podaci mogu također biti obrađeni na osnovi vaše privole, obično u slučajevima gdje je vaša privola dana u okviru naših promotivnih događanja, nagradnih igara i slično.
Posebno napominjemo da su nam vaši osobni podaci nužni za potrebe savjetovanja, kompjuterski pregled vida i dijagnostiku prilikom izrade, popravka i prodaje naočala i za potrebe izvršavanja naših zakonskih obaveza prema HZZO i partnerima dobavljačima, te bez istih ne možemo odraditi izradu i prodaju ortopedskih pomagala, odnosno naočala s dioptrijom ili bez dioptrije niti izvršavati sadržaj istih.

Tko su primatelji vaših osobnih podataka?

Vaše osobne podatke proslijediti ćemo u svrhu pružanja usluga koje ste ugovorili s nama:
• Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje;
• tijelima javne vlasti i državne uprave, sudovima i ostali primatelji ukoliko za to postoji potreba (odnosno na traženi sudski /ili drugi pravni legitimni zahtjev);
• našim pružateljima usluga nabave dioptrijskih leća (na primjer, dobavljači koji izrađuju leće na ime i prezime i konkretne mjere klijenta).
Navedena društva smiju upotrebljavati te podatke isključivo na način predviđen ovom Izjavom, uz iznimku tijela državne i javne vlasti koja primjenjuju posebna pravila obrade sukladno propisima.
Ukoliko obrađujemo vaše osobne podatke na temelju privola, povlačenje privole bit će primijenjeno i na navedena društva.

Gdje se obrađuju vaši osobni podaci?

Obrada se vrši unutar Europskog gospodarskog prostora. U slučaju eventualne potrebe prijenosa osobnih podataka izvan tog područja, takav prijenos će se odvijati samo ako je Europska komisija potvrdila da treća zemlja ispunjava određenu razinu zaštite podataka ili ako postoje odgovarajuće mjere zaštite u skladu s primjenjivim pravom.

Koja su vaša prava u vezi obrade vaših osobnih podataka?

Na vaš zahtjev dužni smo vam dati informaciju koje vaše osobne podatke i kako obrađujemo.
Ukoliko obrađujemo osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo.
Možete zatražiti ograničenu obradu podataka ukoliko sporite njihovu točnost ili pravnu osnovu obrade sve dok se podaci ne isprave ili dok se ne utvrdi pravna osnova obrade.
Ukoliko je primjenjivo, od nas možete tražiti brisanje ili prijenos svojih osobnih podataka.
Imate pravo na prigovor, ako vaše podatke obrađujemo temeljem javnog interesa, naših legitimnih interesa i legitimnih interesa trećih osoba.
Vaša prava možete ostvariti slanjem pisanog zahtjeva na naša adresu D.A.D.O. d.o.o., Varaždinska 16, 10360 Sesvete ili elektronskom poštom na e-mail adresu: kontakt@optika-dado.hr .

Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

Sukladno načelu ograničenja pohrane osobnih podataka, Optika Dado osigurava čuvanje podataka u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika u budućim razdobljima ili u rokovima koji su određeni svrhom obrade, propisima koji definiraju vremenska razdoblja čuvanja podataka, te internim aktima kojima se rokovi čuvanja podataka propisuju s ciljem zaštite prava i interesa zainteresiranih osoba iz kupnje proizvoda ili prava i interesa Optike Dado ili društava dobavljača ortopedskih pomagala, HZZO-a, a vodeći računa o primjeni odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera zaštite prava i sloboda ispitanika.
Osobni podaci koje prikupljamo na temelju izričite privole pojedinca obrađuju se u svrhe određene privolom i čuvaju se do povlačenja privole. Takva privola se može u svakom trenutku povući, ali to ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezinog povlačenja.
Pohranjujemo osobne podatke koji obrađujemo u svrhu promotivnih aktivnosti (na primjer, izvedba nagradnih igara, promocija, popusta i sl.) u skladu s važećim zakonima i odgovarajućim pravilima svake promotivne aktivnosti do povlačenja privole.
Obrađujemo vaše osobne podatke kako bismo ispunili zakonske obveze dokazivanja i pohrane.

Kako štitimo vaše osobne podatke?

Učinkovita zaštita i zaštita vaših osobnih podataka puno nam znači, stoga smo poduzeli odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bismo zaštitili vaše osobne podatke i zaštitili ih od neovlaštenog ili nezakonitog korištenja ili obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja vaših osobnih podataka, uključujući:
• načelo minimalne količine podataka i obrade anonimno, ako je moguće;
• osposobljavanje naših zaposlenika i vanjskih partnera o važnosti povjerljivosti i održavanju privatnosti i sigurnosti vaših podataka;
• donošenje odgovarajućih disciplinskih mjera za provođenje odgovornosti naših zaposlenika i vanjskog osoblja;
• pažljiv i odgovoran izbor naših vanjskih partnera;
• korištenje sigurnih poslužitelja za pohranjivanje vaših osobnih podataka;
• imenovanje ovlaštene osobe za zaštitu osobnih podataka (DPO);
• zahtjev dokazivanja identiteta od bilo kojeg pojedinca koji traži pristup osobnim podacima.
Obvezujemo se obrađivati osobne podatke na takav način da osiguramo odgovarajuću sigurnost, uključujući zaštitu od neovlaštenog ili nezakonitog postupanja i slučajnog gubitka uz odgovarajuće mjere u skladu sa zakonom.

Automatizirana obrada podataka i profiliranje

Vaši osobni podaci biti će predmetom profiliranja prilikom promidžbe i segmentacije klijenata.
Automatizirana obrada i profiliranje koje proizvodi pravne učinke s ciljem sklapanja ugovora o osiguranju bit će korištena u slučaju:
• utvrđivanja primjerenosti ili prikladnosti naših proizvoda;
• izračune /kalkulacije proizvoda s obzirom na prijašnje.
Vaše je pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka za potrebe promidžbe (izravnog marketinga) uključujući prigovor na izradu profila za potrebe takvog marketinga.

Gdje nam možete pisati, podnijeti zahtjev ili pritužbu u vezi s rukovanjem vašim osobnim podacima?

Možete nas obavijestiti o svojim zahtjevima koji se odnose na vaša prava vezana uz obradu osobnih podataka ili vašu pritužbu u vezi s postupanjem s vašim osobnim podacima:
• na naš telefonski broj 01 2009 004;
• na naša adresu: D.A.D.O. d.o.o., Varaždinska 16, 10360 Sesvete; te
• elektronskom poštom na e-mail adresu: kontakt@optika-dado.hr .
Za dodatna objašnjenja iz područja obrade osobnih podataka ili pritužbe u vezi s obradom osobnih podataka u Optici Dado također možete kontaktirati našu ovlaštenu osobu (službenika) za zaštitu osobnih podataka izravno na kontakt@optika-dado.hr .
Ukoliko smatrate da smo obradom vaših osobnih podataka prekršili važeće hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, možete podnije prigovor nadležnom nadzornom tijelu, hrvatskoj Agenciji za zaštitu podataka (AZOP) i nadzornom tijelu unutar EU-a.

Ažurnost Informacije o obradi osobnih podataka

Informacije o obradi osobnih podataka kontinuirano ćemo preispitivati, te se one mogu promijeniti i dopuniti. Važeća verzija naše Informacije je uvijek će biti dostupna na našim web stranicama www.optika-dado.hr .
Ova Informacija o obradi osobnih podataka vrijedi od 25.5.2018. godine.

POLITIKA O COOKIEJIMA

Društvo D.A.D.O. d.o.o. (u daljnjem tekstu: Optika Dado) koristi tehnologiju takozvanih internetskih cookiesa (hrvatski: kolačića).
Tehnologiju cookiesa koristimo kako bismo mogli pružati naše online usluge, analizirati korištenje sadržaja, kao i za ostale funkcionalnosti koje ne bismo mogli pružati bez korištenja cookiesa. Podaci pohranjeni korištenjem cookiesa na web stranicama Optike Dado ne sadrže osobne detalje iz kojih bi se mogao utvrditi identitet korisnika.

Što je cookie i čemu služi?

Najjednostavnije rečeno, cookie je zapis koju web stranice pohranjuju i / ili dobivaju iz memorije vašeg uređaja, kroz preglednik koji koristite. Ukoliko ste, na primjer, na nekoj web stranici odabrali hrvatski jezik kao željeni jezik komunikacije, podatak o vašem odabiru bit će pohranjen u obliku cookijea. Većina cookiesa ima vremenski rok trajanja, a svaki se može obrisati ili onemogućiti u postavkama vašeg preglednika.
Radi pamćenja vaših postavki i navika, korištenje cookiesa pomaže u brzini i sigurnosti pristupanja stranicama, a u mnogim slučajevima nužni su za normalno prikazivanje sadržaja i funkcioniranje stranice. Takozvani first-party cookies (kolačići prve strane) sadrže podatke stranice kojoj pristupate, a third-party cookies (kolačići treće strane) sadrže podatke trećih servisa, na primjer, alati društvenih mreža na člancima, za lakše dijeljenje članaka.

Kakve cookiese koristimo?

Optika Dado tehnologiju cookiesa koristi odgovorno, u skladu sa važećom nacionalnom i europskom regulativom, isključivo za unaprijeđenje vašeg korisničkog iskustva i omogućavanje pružanja naših usluga. Cookiese koji se koriste na našim izdanjima uglavnom spadaju u tri osnovne kategorije:
1. Strogo potrebni cookies- Cookies bez kojih rad izdanja Optike Dado ne bi bio moguć. Rok trajanja cookiesa iznosi tri godine;
2. Funkcionalni cookies- Cookies koji nam omogućavaju da pamtimo vaše postavke i pružamo bolju uslugu. Ovi Cookiese prikupljaju anonimne podatke i ne mogu pratiti vaše posjete drugim internetskim stranicama. Rok trajanja cookiesa iznosi tri godine;
3. Ostali cookies- Ostali cookies, na primjer društvenih mreža poput Facebooka ili Twittera. Ovim cookiesima ne upravlja Optika Dado.

Kako mogu obrisati ili blokirati cookiese?

Suglasnost za cookiese na našim izdanjima možete povući kada god želite. Cookiese možete obrisati ili blokirati kroz svoj internetski preglednik ili koristeći specijalizirane softvere za to. Napominjemo kako onemogućavanje svih cookiesa može uzrokovati probleme u funkcioniranju većine stranica, pa tako i stranice Optike Dado. Upute za postavke cookiesa u vašem pregledniku možete pronaći na sljedećim adresama:
• Google Chrome
• Mozilla Firefox
• Internet Explorer
• Safari
vrh stranice